Enquête-onderzoek naar stottertherapie

 

Onafhankelijk marktonderzoek

Marktonderzoek door de NCRV

In 2010 heeft het team marktonderzoek van de NCRV, in samenwerking met Demosthenes en verscheidende stottercentra (Hausdörfer-instituut, Centrum voor Stottertherapie Gouda, Stottercentrum Zwolle, Stichting Support Stotteren, Stotterinterventiecentrum) in het kader van wereldstotterdag een peiling gedaan over stotteren. Hieruit blijkt dat mensen, die meerdere therapieën hebben gevolgd, het meest tevreden waren met de Hausdörfer-therapie. Bekijk hier de grafieken (PDF).

Enquêteonderzoek door Demosthenes

In de zomer van 1991 deed de Nederlandse Patiëntenvereniging Demosthenes een enquêteonderzoek naar het therapieverleden van haar leden. Het viel op dat de Hausdörfer-therapie onverdeeld positief werd beoordeeld door de leden van Demosthenes.

Intern onderzoek door het Hausdörfer-instituut

In de periode van oktober 1996 t/m maart 2004 heeft het Hausdörfer-instituut Voor Natuurlijk Spreken de resultaten van haar therapie in beeld gebracht door middel van een uitgebreide enquête. Iedere cursist vulde hetzelfde enquêteformulier twee keer in:

  • ca. 4 tot 6 weken na aanvang van de therapie (tijdens de eerste terugkomdag)
  • ca. 1 jaar na aanvang (tijdens de derde terugkomdag)

Hieronder vindt je de resultaten van dit onderzoek. Bekijk hier de grafieken.

Tevredenheid
Vóór de therapie was ca 89% van alle cursisten tamelijk tot zeer ontevreden over hun spreken. Onmiddellijk na de therapie was geen enkele cursist hierover nog ‘zeer ontevreden’ en 4% tamelijk ontevreden. Na een jaar was 20% tamelijk ontevreden en 2% zeer ontevreden.

Vloeiendheid
Bij 28% is de vloeiendheid sterk verbeterd, bij 48% redelijk, bij 15% een klein beetje en 5% gaf aan dat er geen verbetering heeft plaatsgevonden.

Vertrouwen

  • 28% weet het zeker, ooit ‘natuurlijk’ te kunnen spreken, 45% weet dat tamelijk zeker, 23% is daar onzeker over en slechts 2,5% heeft er geen vertrouwen in.
  • Bij 85% is het vertrouwen in het eigen spraakvermogen redelijk tot sterk toegenomen, bij 15% een beetje of helemaal niet. Voor de therapie had 95% weinig tot zeer weinig vertrouwen.
  • Het algehele vertrouwen is bij 32% sterk toegenomen, bij 48% redelijk, bij 15% een beetje en bij 5% niet.
  • 37% heeft zelden of nooit angst om te spreken, 54% af en toe, 7% meestal en 1,5% altijd.

Terugval
Vlak na de therapie was 99% tamelijk tot zeer tevreden over het spreken. Na een jaar was 78% tamelijk tot zeer tevreden over het resultaat.

Andere therapieën
We zien, dat vrijwel niemand na de therapie nog kiest of van plan is te kiezen voor een andere therapie. Daar staat tegenover, dat veel cursisten vaak al wel diverse andere therapieën hebben gevolgd, voordat zij begonnen aan de therapie bij het Hausdörfer-instituut. Onze database geeft een overzicht van de therapieën die mensen voor aanvang van de Hausdörfer-therapie hebben gevolgd.

Uit de antwoorden op de vraag “Voor de basiscursus heb ik een (aantal) andere stottertherapie(en) gevolgd” lijkt slechts 47% van de ondervraagden logopedie te hebben gevolgd. Gegevens uit onze database laten zien dat dit percentage veel hoger ligt. Het verschil is uit te leggen door een onduidelijke vraagstelling. In de enquête werd van mensen gevraagd om slechts 1 vakje aan te kruisen. Wie meerdere therapieën heeft gevolgd, heeft daarom het vakje ‘meerdere therapieën’ aangekruist waar dan in veel gevallen de logopedie al was ingebrepen.

Opmerkingen
Opvallend is, dat de gemeten resultaten na een jaar niet veel verschillen met de resultaten na ca 5 weken: er is slechts sprake van een lichte daling. Daaruit blijkt dat met de therapie een snel en ook behoorlijk stabiel resultaat kan worden behaald.

Boeken bestellen

Wil je gratis 6 tips voor natuurlijk spreken ontvangen?

LAASTE BERICHTEN OP ONS BLOG

Boostercursus voor wie?

Boostercursus voor wie?

Na de Hausdörfer-basiscursus heb je waarschijnlijk een mooie stap kunnen zetten naar het VRIJ zijn van stotteren of misschien zelfs jouw doel bereikt. Dit jaar zijn er nog drie Hausdörfer-Boostercursussen gepland. Hieronder leg ik uit voor wie deze compacte cursus...

Lees meer