Ook als verwijzer kun je een kind helpen

Verwijs slim door naar de juiste therapie

Leerkrachten

Heb je een stotterend kind in je klas? Dat is vaak een uitdaging! Je wilt het kind graag helpen, maar hoe doe je dat? En hoe geef je het een veilig gevoel in de klas? 

Voor een kind dat stottert, is het vaak heel beangstigend om in de klas de beurt te krijgen. Door beurtangst of zich in de klas onveilig voelen, kan het kind in z’n schulp kruipen. Maar geen beurt krijgen is ook niet fijn. Dit kan het gevoel geven te worden overgeslagen en niet mee te tellen. Als een kind steeds bang is om te moeten praten, kan zich dat op verschillende manieren uiten. Het kind is misschien niet altijd goed bij de les. Maar het kan ook onrustig of vervelend gedrag laten zien.

Het is dus belangrijk dat het kind dat stottert zich –net als elk ander kind– veilig voelt in de klas, op het gebied van spreken en lezen. Hoe bereik je dat als leerkracht? Wij kunnen je hier bij helpen en waardevolle adviezen geven. In een kennismakingsgesprek vertellen we graag wat we doen, waarom we dat doen en hoe je een kind kunt helpen. Uiteraard mag je ouders ook altijd vrijblijvend naar ons doorverwijzen.

Huisartsen

Een kind dat stottert, stuur je misschien makkelijk door naar een logopedist of stottertherapeut. Deze pakt het stotteren meestal aan via de traditionele aanpak. Dit geeft vaak geen (blijvend) resultaat. Kinderen zijn soms jarenlang onder behandeling van een logopedist en zijn dan nog niet vrij van stotteren. Dit komt omdat gewerkt wordt aan de symptomen van het stotteren en niet aan de wortel ervan.

De Hausdörfer-methode kent een andere aanpak. Minder traditioneel, maar wel zeer effectief. Via deze methode raakt een kind op een heel natuurlijke manier vrij van stotteren.

De methode gaat er van uit dat stotteren niet wordt veroorzaakt door een lichamelijk gebrek of disfunctioneren. We zien stotteren als het onbewust, onhandig aansturen van de spraak door angst en/of spanning bij het spreken. Onze stottertherapie is gericht op het natuurlijk aansturen van de spraak en het wegnemen van spreekspanning. Hierdoor wordt het vertrouwen in het spreken hersteld.

In tegenstelling tot andere therapieën, besteden we geen aandacht aan de ademhaling bij het spreken. Dit is tenslotte een autonome functie waar niemand over na zou hoeven denken. Ook het vormen van mondstanden verdient geen aandacht, omdat iedere stotteraar deze al feilloos vormt als het spreken wél goed gaat (zoals bij het praten tegen een hond of baby). Vrijwel ieder mens kan al vanaf de geboorte (vloeiende) spraakgeluiden maken. Omdat onze natuurlijke spraak niets anders is dan het vormen van dit ongevormde spraakgeluid tot verstaanbare stemklanken, kan ieder mens natuurlijk spreken. Óók de mensen die al een leven lang stotteren! 

Het Hausdörfer-instituut heeft voor ieder kind een passend cursustraject. We begeleiden op onze praktijklocatie, bij het kind thuis of online. In een kennismakingsgesprek vertellen we graag wat we doen en waarom we dat doen. En natuurlijk mag je de patiënt ook altijd –vrijblijvend- naar ons doorverwijzen. Onze methode kan écht het verschil maken voor een kind.

 Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft ook dat de methode van Hausdörfer werkt.

Wil je meer weten over de Hausdörfer-therapie?

Bestel dan (één van) onze boeken!