Heb je een kind in je klas die stottert, dan kan dat heel vervelend zijn. 

Je wilt het kind graag helpen, maar hoe doe je dat?

Leerkrachten

Heb je een kind in je klas die stottert, dan kan dat heel vervelend zijn. Je wilt het kind graag helpen, maar hoe doe je dat? Geef je hem dan niet opeens een beurt of juist wel? Vul je woorden aan of juist niet en helpt het eigenlijk wel als je zegt ‘Doe maar rustig aan’?

Bellen voor informatie of een kennismakingsgesprek kan altijd. Wij vertellen graag wat we doen, waarom we dat doen en hoe je een kind kunt helpen. Uiteraard mag je ouders ook altijd vrijblijvend naar ons doorverwijzen.

Advies pakket Peuters en Kleuters

Dit advies pakket bestaat uit:

   twee readers

   gesprek via telefoon, Skype of FaceTime

Huisartsen

Een kind dat stottert, stuur je misschien makkelijk door naar een logopedist of stottertherapeut. Deze pakt het stotteren doorgaans aan via de traditionele aanpak. Deze aanpak werkt niet altijd even goed. Kinderen zijn soms jarenlang onder behandeling van een logopedist en zijn dan nog niet vrij van stotteren.

De Hausdörfer-methode kent een andere aanpak. Minder traditioneel, maar effectiever. Via deze methode komt een kind vrij van stotteren.

De algemene opvatting is dat stotteren wordt veroorzaakt door een verkeerde ademhaling. Dit is niet juist. Een verkeerde of onregelmatige ademhaling is slechts een gevolg van stotteren. Letten op de ademhaling kan in sommige gevallen wel even helpen om een blokkade op te heffen, waardoor deze opvatting wordt bevestigd. Het biedt echter geen uitkomst en hierdoor wordt het spreken alleen maar minder natuurlijk. Wie let er immers op zijn ademhaling bij het spreken?

 Daarnaast wordt stotteren ook vaak getypeerd als een spraakprobleem. Terwijl het in feite een angstprobleem is dat zich uitsluitend kan ontwikkelen bij een sensitief geaard kind. Op deze basis ontwikkelt het kind een extreme gevoeligheid op het gebied van spraak. Deze gevoeligheid ontstaat door angsten voor het stotteren (vaak is dat bij de eigen naam) in combinatie met de gevoelens van schaamte, machteloosheid en frustratie, die met het stotteren gepaard gaan.

De Hausdörfer-therapie gaat er van uit dat stotteren niet wordt veroorzaakt door een lichamelijk gebrek of disfunctioneren. Stotteren wordt gezien als het onbewust, onhandig aansturen van de spraak door angst en/of spanning bij het spreken. Het wordt in stand gehouden en versterkt door een irrationele opvatting van spraak, die iedereen heeft. De therapie is erop gericht de spraak op een natuurlijke wijze aan te sturen en het wegnemen van spreekspanning. Hierdoor wordt het vertrouwen in het spreken hersteld.

In tegenstelling tot andere therapieën, wordt geen aandacht gegeven aan de ademhaling bij het spreken. Dit is immers een autonome functie waar we ons dus maar beter niet bewust van kunnen worden. Ook het vormen van mondstanden verdient geen aandacht, omdat iedere stotteraar deze al feilloos vormt als het spreken goed gaat. Vrijwel ieder mens kan al vanaf de geboorte (vloeiende) spraakgeluiden produceren. Omdat onze natuurlijke spraak niets anders is dan het vormen van dit ongevormde spraakgeluid tot verstaanbare stemklanken, kan ieder weldenkend mens natuurlijk spreken (ook diegene die zijn/haar leven lang heeft gestotterd).  

Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft ook dat de methode van Hausdörfer werkt.

Vrij van Stotteren helpt graag elk kind in Nederland. Dat kan op locatie, bij het kind thuis of online.

Bellen voor informatie of een kennismakingsgesprek kan altijd. Wij vertellen graag wat we doen en waarom we dat doen. En uiteraard mag je de patiënt ook altijd –vrijblijvend- naar ons doorverwijzen. Graag, want wij denken dat we met onze methode écht het verschil kunnen maken voor een kind.

Wil je meer weten over de Hausdörfer therapie?

Koop het boek