stottertherapeut 

Stottertherapeut 

 

 

 

Op zoek naar hulp kom je meestal als eerste terecht bij een logopedist. Als er binnen drie maanden geen verbetering optreedt, zou je volgens de Richtlijn Stotteren moeten worden doorverwezen naar een logopedist-stottertherapeut of Stottercentrum. Pas als dit ook niet helpt en jouw vertrouwen in de klassieke logopedie en stottertherapie is verdampt, ga je verder zoeken en kom je in aanraking met stottertherapieën, die vanuit een heel andere invalshoek naar het probleem kijken. Opvallend is dat de Hausdörfer-therapie voor vrijwel iedereen de laatste stottertherapie is die wordt gevolgd…

Waar moet een stottertherapeut aan voldoen?

Elke stottertherapeut werkt vanuit zijn/haar eigen visie op stotteren. De visies en de daaruit volgende werkwijzen lopen sterk uiteen. Er is geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat de ene therapie beter werkt dan de andere. Wel zijn er grote verschillen in therapieduur en resultaten.

Stottertherapie van het Hausdörfer-instituut

Het Hausdörfer-instituut heeft als uitgangspunt dat iedereen die stottert al vloeiend oftewel natuurlijk kan spreken. Wie stottert, heeft zichzelf – meestal van jongs af aan – gevoed met de zelfsuggestie niet vloeiend te kunnen spreken en/of bepaalde woorden niet te kunnen zeggen. Door spreekangst bouw je een bepaalde spreekspanning op al voordat je spreekt. Dit laat zien dat je niet aan jouw spreken moeten werken, maar aan de gevoelstoestand die ontstaat vóórdat je spreekt. In de Hausdörfer-therapie leer je te vertrouwen op jouw eigen ‘kunnen’ zodat deze specifieke angsten en spanningen verdwijnen. In tegenstelling tot vrijwel alle andere therapieën werkt de Hausdörfer-therapie dus niet aan het spreken. Er wordt geen gebruik gemaakt van ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen of andere technieken, die zijn gericht op het (vloeiende) spreken en/of het accepteren van stotteren.

Therapeut voor natuurlijk spreken

Om dit te bereiken, is het van essentieel belang dat de therapeut zich goed kan verplaatsen in het gevoelsleven van iemand die stottert. Dit leer je in geen enkele opleiding. Daarom wordt de Hausdörfer-therapie uitsluitend gegeven door mensen die zowel het stotteren als ook de weg naar vrij en natuurlijk spreken zelf zijn gegaan.

Boeken bestellen

Wil je gratis 6 tips voor natuurlijk spreken ontvangen?